Pogoji poslovanja


1. Rezervacija in plačilo
Foto stojnico si zagotovite s plačilo avansa vsaj 30 dni pred zabavo.
V kolikor se zabava odpove, vračilo vplačane rezervacije ni možno,
če pa želite datum zabave prestaviti, pa je to mogoče le v okviru
naših prostih terminov.
2. Priprava prostora
Najemnik foto stojnice mora zagotoviti dovolj velik prostor
za delovanje stojnice (vsaj 2,5 x 2,5 m) znotraj ali zunaj.
Največ 5 m od stojnice more biti zagotovljen standardni
220 v električni priključek. Podaljšek (cca. 6m) zagotovimo mi.
3. Obratovalni čas
Na lokacijo prireditve bomo prišli vsaj 30 minut prej.
V primeru nepredljidljivih dogodkov, se za ta čas podaljša čas
obratovanja, v kolikor pa je vzrok zamude nepripravljenost
terena (ni ustreznega dostopa , elektrike, zamuda v programu…)
se Joyin čas zaključi ob rezerviranem terminu.
naprava zagotavlja 80% popolnega časa za zabavo, v kolikor pa
ne bo obratovala več kot 20% dogovojenega časa zaradi
morebitnega vzdrževanja (menjava papirja in folije) ali
izpada sistema, vam povrnemo sorazmeri delež od
časa neobratovanja.
4. Digitalne fotografije
V kolikor se najemnik odloči za tisk formata 5 x 15 cm,
se po vsaki fotoseansi natisneta 2 fotografiji, pri formatu 10 x 15 cm
pa se fotografije natisne le enkrat.
Nastale slike na foto stojnici JOY se lahko uporabijo
v promocijske namene podjetja in se objavijo na socialnih omrežjih.
5. Odpoved rezervacije
Za odpoved rezervacije nas je potrebno pisno obvestiti o tem
vsaj 60 dni pred dogodkom. V tem primeru vplačan znesek
rezervacije vrnemo. O morebitni spremembi termina nas obvestite
čimprej, saj je sprememba možna le gleda na proste termine Joy.
V kolikor na nov datum nismo več prosti, se rezervacija odpove
in zadržimo vplačano rezervacijo.
6. Dober odnos
Joy ne bo tolerirala nikakršnega nasilja nad našim osebjem ali opremo.
Če pride do takšnega vedenja vas ali vaših gostov, se bomo najprej o tem pogovorili z vami, v kolikor pa se bo neprimerno ravnanje
nadaljevalo, lahko nemudoma prekinemo obratovanje Joy. Vi kot
naročnik boste odgovorni za kakršnokoli namerno povzročeno
škodo na opremi v lasti podjetja Jan Esih s.p.
Otroci lahko Joy Photo Booth uporabljajo le v spremstvu odrasle osebe!!!